Henkilö seisoo selin kameraan ja lukee ilmoitustaulua.

Hinnoittelu

Aloitetaan hinnoista sillä ne helppo sisäistää:

  • Nuorisojärjestöt ja muut voittoa tuottamattomat, ns. "hyvien puolella" olevat tahot: 49,90€/työtunti
  • Muut voittoa tavoittelemattomat tahot ja alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivat yritykset: 79,90€/työtunti
  • Kaikki muut: 129,90€/työtunti

On perin selvää, ettei käytännössä kukaan halua ajatella ICT-projektin tilaushintaa työtunteina, vaan yhtenä selkeänä könttäsummana. Minä taas en työntekijänä halua ajatella projektia könttänä vaan tiettynä korvauksena menetetystä ajasta. Hätä ei silti ole tämän näköinen. Monille yleisesti halutuille työtehtäville on valmiit aika-arviot (tulevat aikanaan myös tänne), joiden perusteella hinnan voi suurinpiirtein laskea valmiiksi, ja projektisopparit voidaan tehdä kiinteiden summien mukaan. Vastaavasti jos tarvitset pitkäaikaisempaa duunaria hommaan, joka on helppo laskea työtunteina, voidaan hintoja viilata alaspäin.

Hinta arvaillessa kannattaa muistaa että kaikki ICT-projektien lopputuotteet vaativat myös ylläpitoa. Osa tuotteista (kuten esim. nettisivut) ovat monesti sellaisia, joita ns. tavallinen tallaaja osaa ylläpitää riittävän hyvin itsekin, mutta monimutkaisemmissa lopputuotteissa kannattaa varautua ostamaan myös ylläpitopalvelu.


Työkalut

Käytän kaikissa projekteissa ainoastaan avoimen lähdekoodin projekteja. Tämä mahdollistaa hintojen pitämisen säällisellä tasolla sekä antaa asiakkaalle vapaat kädet päättää, mistä hankkii tukensa. Avoimen lähdekoodin osaajia löytyy maailmasta pilvin pimein ja ilmaista tietoa vähintään yhtä paljon.